K Yetki Belgesi Nedir
Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Taşımanın şekline göre K1 Yetki Belgesi, K2 Yetki Belgesi ve K3 Yetki Belgesi olmak üzere üç kısma ayrılır.
K1 Yetki Belgesi:
Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Şirketler için 75 ton taşıma kapasitesi, şahıslar için 25 ton kapasite şartı uygulanmaktadır. K1 Yetki
 • K Yetki Belgesi Nedir
 • K 1 Yetki Belgesi Nasıl Alınır
 • K Yetki Belgesi Yenileme İşlemleri
 • Yenileme İşlemi Yaparken Dikkat Edin
 • K Yetki Belgesi İçin İstenilen Evraklar
 • K Yetki Belgesi Süre Uzatımı
 • K Yetki Belgesi Nedir
  Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Taşımanın şekline göre K1 Yetki Belgesi, K2 Yetki Belgesi ve K3 Yetki Belgesi olmak üzere üç kısma ayrılır.
  K1 Yetki Belgesi:
  Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Şirketler için 75 ton taşıma kapasitesi, şahıslar için 25 ton kapasite şartı uygulanmaktadır. K1 Yetki
 • K 1 Yetki Belgesi Nasıl Alınır
  Ulaştırma Bakanlığının en son 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete (3.Değişiklik) yaptığı değişikle resmi gazetede yayınlanan ve taşımacılıkta kullanılan araçların kayıt altına alınması kapsamında zorunlu hale getirilen belge türüdür.

  Belge kapsamına giren mükelleflerin Ulaştırma Bakanlığına başvurarak işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde K1 - K2 Belgesi olmada
 • K Yetki Belgesi Yenileme İşlemleri
  - Süresi dolan K1 belgesinin ve k2 belgesinin yenileme işlemi için yetki belgesibitiş tarihinden 60 gün önce başlayan süreç etki belgesinin bitiş tarihinden 60 gün sonrasına kadar devam eder.
  - Bu süreler içinde başvuru yapanlar yetki belgelerinin yenilenmesi için bu yılki yetki belgesi ücretinin %5 ini ödeyerek yetki belgelerini 5 yıl daha kullanabilirler.
  - Yalnız yetki belgesi süresi
 • Yenileme İşlemi Yaparken Dikkat Edin
  - K1 Yetki belgesi yenileme işlemi için belge alış tarihi, şirket veya şahıs adına almış olması durumları farklılık arzeder.
  Şirketlerde:
  - Adına yetki belgesi düzenlenmiş olan şirketler, süresi dolan K1 Yetki belgelerini yenileyebilmeleri için 75 ton istiap hadddini tamamlamaları gerekmektedir.
  Şahıslarda:
  - 27 Şubat 2006 tarihinden önce belge almış olmaları, belge ücretinin
 • K Yetki Belgesi İçin İstenilen Evraklar
  - Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu. (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak.)(Alize Müşavirlik Hazırlar)
  - Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş, İştigal, Sermaye ve Temsil İlzamı Belirtir) Aslı veya Onaylı Örneği.
  - Faaliyet belgesinde Nace kodu uygun olacak (İştigal: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya Karayoluyla Şehirler
 • K Yetki Belgesi Süre Uzatımı
  - K Belgesi için il içinde kamyonetler ile yapılan ( toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlar) taşımalarda yetki belgesi bulundurma zorunluluğu 30.04.2010 dur.
  - K Belgesi için il içinde kamyonetler ile yapılan ( toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlar) taşımalarda yetki belgesi bulundurma zorunluluğu 30.04.2010 tarihi itibariyle başlamıştır. İndirimli fiyat uygulaması 31.12
 • 2024 YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ
  2024 YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ
 • U ETDS Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi
  Kanun ve bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi ifade eder.
 • Yetki Belgeleri ve Türleri
  Gerçek veya tüzel kişilerin taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, dağıtım işleri, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği ve benzeri faaliyetleri yapabilmeleri için Bakanlıktan Yetki Belgesi alınması zorunludur.
 • SRC Belgesi ve Gerekli Belgeler
  SRC deyimi sürücü kelimesinden gelir. Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde ise "Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi ifade eder" şeklindedir. 10/07/2003 Tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir:
 • Gümrükler Genel Müdürlüğü
  Bilindıği üzere, ilgide kayıtlı yazımızda, “...karayoluyla uluslararası esya taşınması halinde, bu taşımaları gerçeklestiren firmalardan mutlaka C-2 yetki belgesi aranılması; ancak, anılan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı dışında kalan "Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe" transit rejimi çerçevesinde yapılacak diğer bütün taşımalarda, taşımayı yapacak firmalardan C-2 yetki belgesi aranılmaması gerekmektedır...” hususu talimatl
 • UBMM Kapsayan ve Bölge Müdürlüklerine Bağlı İller
  Bakanlığı'nın Bölge Müdürlükleri ve Bu Bölge Müdürlüklerine Bağlı İller, Ulaştırma Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün taşra hizmetleri, Bakanlığımıza bağlı 12 Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerine bağlı Şube Müdürlükleri ve şeflikler tarafından yürütülmektedir.
 • Ody Belgesi ve Üdy Belgesi ve Çeşitleri
  ÜDY belgelerinde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilecek kişilerde aranan şartlar: Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe.
 • 2024 YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ
 • U ETDS Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi
 • Yetki Belgeleri ve Türleri
 • SRC Belgesi ve Gerekli Belgeler
 • Gümrükler Genel Müdürlüğü
 • UBMM Kapsayan ve Bölge Müdürlüklerine Bağlı İller
 • Ody Belgesi ve Üdy Belgesi ve Çeşitleri
K1-K2-K3 2021 Tüm Hakları Saklıdır