K Yetki Belgesi İçin İstenilen Evraklar
- Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu. (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak.)(Alize Müşavirlik Hazırlar)
- Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş, İştigal, Sermaye ve Temsil İlzamı Belirtir) Aslı veya Onaylı Örneği.
- Faaliyet belgesinde Nace kodu uygun olacak (İştigal: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya Karayoluyla Şehirlerarası Eşya Taşımacılığı yapmak)
- Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü (Noter Onaylı)
- Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait T.C.Kimlik Numarası (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan) Nüfus cüzdan suret ve fotokopileri
- Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait Cumhuriyet Savcılığından Alınmış Adli Sicil Belgesi. (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönt.Kurulu ve Müdürlere ait olan)
- Merkez İşyerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet ise Tapu Fotokopisi.
- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Esnaf ve sanatkarlar odası faaliyet Belgesi
- Adına Kayıtlı, Geçerli Araç Muayenesi Yapılmış Taşıt/Taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Örnekleri.(Taşıtlar Ticari Olacak.)
- Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellefiyet Yazısı.
- K1 geniş kapsamlı olan belge 44.269 TL ( yıllara öre değişiklik arzeder )
- K1 Yıldızlı sadece il içi taşımaları kapsar ve 3,500 kğ altında olan araçlar için: 11.069 TL ( yıllara öre değişiklik arzeder )
- Asgari Kapasite: 25 ton istiap haddi 50 ton istiap haddi (özmal) Taşıtların Yaşı: 19 veya daha küçük model (özmal) Sermaye: 00.00 TL ( yıllara öre değişiklik arzeder ) ( Gerçek Kişi Tüzel Kişi )
- Belge harcı 00,00 TL ( yıllara öre değişiklik arzeder )
- Her araç için 1324 TL ( yıllara öre değişiklik arzeder ) harç yatar. Asgari Kapasite: 1 adet toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus taşıt. (yaş:19 veya daha küçük model)
K1-K2-K3 2021 Tüm Hakları Saklıdır