U ETDS Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi
U-ETDS Nedir?
“Kanun ve bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi ifade eder.”

Sistemin Amacı ve Faydaları Nelerdir?
Karayolu taşımacılığını disiplin altına almak, Karayollarında trafiğe çıkan ticari taşıtların taşıdıkları yolcu ve eşyaya ait olabilecek güvenlik açıklarını kapatmak,Karayolunda yapılan her türlü yolcu ve yük taşımasını kayıt altına almak,Sektördeki verilere ilk kez gerçek zamanlı ve doğru şekilde ulaşmak,Ulusal güvenlik açısından, taşıma verilerinin anlık paylaşımını sağlamak.

Bu Sistemin Ülkemize Faydaları Nelerdir?

Taşımacılık sektörünün gelecek planlamasına yönelik çok değerli bilgiler elde edilmiş olacaktır. Yolcu ve Eşya taşımacılığında korsan (Yetki Belgesiz) taşımacılığın engellenmesine katkı sağlayacaktır. Uygun Yetki Belgesi dışında yapılan taşımaların engellenmesine katkı sağlayacaktır. Yolcu Taşıması yapan firmalara, taşıma güzergahlarını, zaman ve ücret tarifelerini elektronik olarak hızlı bir şekilde bildirme imkanları sağlanacaktır.
K1-K2-K3 2021 Tüm Hakları Saklıdır