Yetki Belgeleriyle İlgili Merak Edilenler
Nakliyeci değilim, ticari amaçla mal taşımıyorum belge almam gerekir mi?

TC Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Taşıma Yönetmeliği içeriğinde 39 adet belge olup, bunlardan birisi K2 Yetki Belgesidir ki; Yönetmelikte geçen hali şöyledir: K2 Yetki belgesi yurtiçinde, kendi adına ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Bu açıklama, kendi ticari araçlarıyla kendi ürün ya da mallarını taşıyanlar demektir ki. K2 Yetki Belgesi alınması zorunludur! Şirketime kayıtlı araçla kendi malımı taşıyorum, araç boş kaldığında bazen komşularım talep ettiğinde irsaliye veya faturası olduğu takdirde hatır için başkasının malını da taşıdığım oluyor. Kendi iştigal konunuz dışında başkasının malını taşımanız ve o anda denetime denk gelmeniz halinde, taşıma işinden gelir elde ettiğiniz varsayılır. Bu sizin K1 yetki belgesi sahibi olmanızı gerektirir. K2 Yetki belgeniz olsa bile, yapılan taşımanın niteliğine uymaması sebebiyle cezalandırılırsınız. Gerçek anlamda vergi mükellefiyim yani şahıs firmasıyız, yetki belgesine başvurdum çıkmak üzere, bu arada ileri bir tarihte şirket kuracağız. Belgem geçersiz mi sayılacak?

Hayır, belge aldığınız tarihten sonra ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari %25 oranında hisseye sahip olmanız suretiyle, gerçek kişi adına düzenlenen yetki belgesi, yeni oluşturulan tüzel kişilik adına düzenlenebilecek, diğer bir deyimle devredilebilecektir. Ancak tüzel kişi olarak, yönetmelikte yetki belgesi için öngörülen şartların yerine getirilmesi istenecektir. Şirketimizin ortağına ait araç var, bu aracı şirketimizin kendi işlerinde kullanıyoruz. K2 yetki belgesi için başvurduk. Ortağımıza ait bu aracı şirketimiz için alınacak yetki belgesine kaydettirmek istiyoruz, mümkün mü?

Mümkün değildir. Şirket ortağınızın aracını öncelikle şirket adına kayıt ve tescil ettirmesi, ondan sonra yetki belgenizin eki taşıt belgesine ilave edilmesi için girişimde bulunması söz konusudur. K2 belgesinin tanımında, ticari olarak kendi adına kayıt ve tescil edilmiş araçlar diyor. Aracımızın ruhsatında hususi yazıyor, yine de K2 kapsamına giriyor muyuz?

Tanımda geçen ticari kelimesinden yanılgıya düşülmesin. Şirket aktifine kayıtlı bir araç olması anlamında kullanılmıştır. Ruhsatta geçen ticari ve hususi ifadeleri K2 belgesinde bir şey ifade etmez. Ticari yazması şartı yoktur, ihtiyaridir. Ayrıca araç/araçların taşımacılık faaliyetinden gelir elde edilirse, ruhsatta ticari yazması zorunludur. Aracın K2 Yetki Belgesine girmesi için ana kriterlerden birisi de ruhsatta cinsinin, kamyon/kamyonet olmasıdır. Şahıs firmasıyım kamyonetim var. K2 belgesi almak istemiyorum, denetimde benim vergi mükellefi olduğumu nerden anlayacaklar ve nasıl ceza kesebilecekler, mümkün müdür?

Vergi mükellefi olmayan ama ruhsatta kamyonet yazan taşıta sahip çok insan vardır. Siz diyorsunuz ki: Benim şahsıma ait firmam var vergi mükellefiyim, denetim anında benim vergi mükellefi olup olmadığımı mı araştıracaklar da ona göre mi ceza uygulanacak. Bizce, bu detayları düşünmeyin sadece şunu unutmayın deriz. Denetimde aracınızda size ya da başkasına ait ticari emtia görüldüğünde yetki belgesi olmadan taşımacılık yapıldığına karar verilecektir. Ayrıca 26/a bendine göre hem ruhsat sahibi hem de taşınan malın sahibine ikişer bin TL cezai müeyyide uygulanacaktır.

Finansal kiralama yani leasing imkanıyla firmamıza kamyonet almayı düşünüyoruz, K2 yetki belgesi işlemleri nasıl yapılacak?

Finansal kiralama yoluyla sahip olunan araçlar 2009 yılı ortalarına kadar özmal araç kabul ediliyordu ve rahatlıkla yetki belgelerine eklenebiliyordu. Yenilenen yönetmelikle artık maalesef bu tür araçlar özmal araç kabul edilmediğinden dolayı, sözleşme bitim tarihine kadar işlem yapılamıyor.

Babamız sahip olduğu çekicisi ile nakliyecilik yapıyordu, geçenlerde vefat etti. Ailede en büyükleri benim ve babamın işini devam ettirmek istiyorum, yetki belgesini devir alabilirmiyim?

Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu 180 gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. 180 günlük süre içinde bildirimde bulunan kanuni mirasçılar, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, gerçek kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere 2 yıl içinde durumlarını Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirmek zorundadırlar. Ama bu arada taşımacılık faaliyetine kaldıkları yerden devam edebilirler.

Aracımın taşıma kapasitesi denk gelmediği için lojistik firmasıyla anlaştım onların belgesi altında iş alıyorum. Fakat bu aralar işler durgunlaştığından istediğim kadar iş gelmiyor. Bir firma daha buldum ama onlar nakliye ambarı farklı ve işleri de farklı, aracımı oradan da gösterip arada bir iş alırım diye düşünüyorum. Mümkün müdür?

KTY madde 26: Taşıtlar, sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir, der. Bu nedenle aracınızı aynı anda farklı yetki belgeleri altında çalıştıramazsınız. Eşim ve kızımla beraber kafes içinde yazlığa götüreceğimiz kedimizi otobüs şirketi almadı.

Ufacık evcil kedi üstelik kafesinde ayağının dibinde gidecek, yasak mıdır?

Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz.

İki adet Doblo aracımız var, ikisininde ruhsatları farklı. Birinde kamyonet diğerinde hususi oto yazıyor, ne yapmamız gerekir?

Bir taşıtın K2 yetki belgesine kaydedilebilmesi için yük taşıma niteliğinde olması ve ruhsatta cinsinin kamyon veya kamyonet olması gerekir.

Adi ortaklık yapısı olan firmamıza K1 yetki belgesi almak istedik, alamazsınız dendi, neden?

Adi ortaklıklara sadece B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi verilir. Bunun dışında ki yetki belgelerini alabilmenin şartı: Gerçek ya da tüzel vergi mükellefi olmaktır.

Yetki belgemiz var, taşıt kartlarımız, sürücülerin tüm belgeleri ne isterseniz hepsi tamam fakat İnegöl'de şoföre denetim elemanları taşıt kartı yok diye 500 TL ceza kesmiş. Aracın kartı olduğunu sistemden gördüğü halde ne diye kesilir ki?

Yapılan cezai uygulama Karayolu Taşıma Kanunu'nın 26/d bendine istinaden, yasanın 7. maddesinin 2. fıkrasına aykırı davranmaktan kaynaklanmıştır. Yasa'da "taşıt kartları olmayan ve bu Kanunda öngörülen sorumluluk sigortası bulunmayan taşıtları trafiğe çıkarmamak hususunda taşımacı gereken özeni ve duyarlılığı göstermek zorundadır" şeklindedir. KTY de ise 29. madde de "Yetki belgesi sahipleri, taşıt kartlarının asıllarını taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar." der. Yorumlarsak: Yetki belgesiyle birlikte her araç için düzenlenen taşıt kartının aslı, araçta bulundurulmak zorundadır.

KTY yolcu taşımacılığı içinde düzenlemeler getirmiş, benim sıkıntım terminallerde ki çığırtkanlar. Gürültü kirliliğinden başka bir şey değil ayrıca rahatsız edici, bununla ilgili düzenleme var mı?

Doğrudur, bunun için de kurallar konmuştur, 43. madde de "Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edemez, çalıştıramaz ve bunlardan yararlanamazlar." der. Şikayetiniz haklı görülecektir.

Oto kurtarıcılarımız var ve K1 yetki belgesi almamızın zorunlu olduğunu söylediler ve ayrıca tüzel firma olduğumuzdan dolayı da araçlarımızın 75 ton taşıma kapasitesine sahip olması gerekiyormuş, şimdi bu kapasiteyi dolduramıyoruz diye belge alamayacak mıyız? İşimizi nasıl devam ettireceğiz?

Oto kurtarıcıları için istisnalar vardır. Firmanızda ki araçların tamamı kurtarıcı türünden araçlar ise kapasite şartı aranmaz. Ancak K1 yetki belgenize kamyon ya da kamyonet türü normal ve kurtarıcı özelliğine sahip olmayan bir aracı ilave ettirmek istediğinizde, kapasite şartı o an aranmaya başlanır.

Kamyon ve kamyonet olmak üzere oniki tane aracımızla K1 yetki belgesine başvurduk, geri çevirdiler. Aracın bir tanesi 20 yaşından büyük olmaz dendi oysa komşumuzun nerdeyse 22 yaşında ki aracına belge alındı. Bize niçin olmaz deniyor?

K1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. Tüzel firmalarda ancak, asgari kapasiteyi 20 yaşını geçmeyen araçlarla sağladıktan sonra 20 yaşından büyük aracı ekleyebilirsiniz. Hatta faaliyetiniz esnasında diyelim ki bir aracınız 20 yaşını doldurdu. Yerine muhakkak daha yeni bir aracı ilave ettirmeniz gerekir. Aksi halde K1 yetki belgenizin iptali dahi söz konusu olur ve bu arada yeni bir araç ilave ettirdikten sonra 20 yaşını dolduran aracı da rahatlıkla kullanmaya devam edebilirsiniz.

Kendi işimizde kullandığımız birçok araç var ve önceden K2 yetki belgesi almıştık. Fakat araçlarımızın çoğu gittikleri yerden boş dönüyorlar ve imkanımız olsa dönerken taşıyabilecekleri ve başkasına ait mallar oluyor. Ekstra gelir getirsin diye düşünüyoruz, nasıl bir yol izlememiz lazım?

Şahıs firması veya tüzel firma olarak K1 yetki belgesi alabilmenin şartı olan 25-75 ton taşıma kapasitesine sahip araçlarınız varsa ve firmanızın faaliyet konuları içinde taşımacılık hizmetleri veya benzeri mevcutsa, K2 yetki belgenizi K1 yetki belgesine değiştirmek üzere Bakanlığa başvurabilirsiniz. Kısaca, Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması ve her iki yetki belgesinin değişiklik tarihindeki geçerli tam ücretleri arasındaki ücret farkının ödenmesi kaydıyla yetki belgeniz değiştirilir.

Kardeşimin şahıs firması olarak maliyeye kaydı ve K1 yetki belgesi var. Rahatsızlığı nedeniyle işe çıkamıyor, ben ağabeyi olarak onun belgesiyle işi devam ettirmek istiyorum, bana devredebilir mi?

Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; yetki belgesi, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilir. Eğer yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile önceden tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamak zorundadır.

Merkezi İstanbul'da, fabrikası Gebze'de olan boya ve kimya firmasıyız. Geçenlerde 20+1 koltuk kapasiteli Volt marka aracımıza Gebze'de turnikelerde 2000 TL ceza kesilmiş. Her kime sorduysak net bir cevap alamadık, neden ceza kesildi acaba?

Anlaşıldığı üzere, D3 yetki belgenizin olmaması nedeniyle düzenlenmiş. Cezaya maruz kalınan mahal Gebze yani Kocaeli, İstanbul dışında başka bir şehir. D3 yetki belgesinin tanımı şöyledir: otobüsle sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurtiçinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Görüldüğü üzere ceza yemenizin sebebi, yetki belgesi olmadan taşımacılık faaliyetinde bulunmak; İdari para cezası 26/a bendi.

Şirketimiz ortakları arasında bir tane ve dışardan yetki ve görev verdiğimiz bir tane olmak üzere imza sirkülerinde adı geçen iki yabancı uyruklu var; Yetki belgesi almak için başvurduğumuzda Bakanlık genelge ile belirleyecek dendi halen ne yapacağız belli değil, nasıl bir yol izlememiz gerekir?

KTY’nin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; “Yetki belgesi almak isteyen yabancılardan istenecek belgeler Bakanlıkça bir genelge ile ayrıca belirlenir.” hükmü gereği; Yabancı ortaklı tüzel kişiliklerin, temsil ve ilzama yetkili olanları dahil olmak üzere söz konusu tüzel kişiliğin ortağı yabancı uyruklu gerçek kişilerden müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği dışında herhangi bir belge istenilmeden yetki belgesi taleplerinin karşılanmaktadır.

Dernek ve vakıf için K2 yetki belgesi almak istedik, Merkezi adreslerinin bulunduğu yerdeki ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası veya ziraat odasından birine kayıtlı olmaları şarttır deniyor. Bunların hiçbirisine kaydımız yok, alternatifi yok mudur?

B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen dernek, sendika, spor kulübü, vakıf ve benzeri kuruluşların ilgili resmi mercilerden bu statülerini kanıtlayan yazılı belge almaları halinde; istenen o tür belgelerin yerine kabul görecek ve diğer şartlar ve belgeler de sağlanmışsa, talep edilen yetki belgesi hak sahibi adına düzenlenecektir.

Vergi mükellefi değilim, çiftçiyim. Hususi bir kamyonetim var. K2 Belgesi almak zorunlu mu ve bir de araca mı alınıyor bu belge yoksa her kullanıcıya farklı bir belge almak zorunda mıyım?

Yetki belgeleri, vergi mükellefleri içindir. Hususi kamyonetinizle, vergi mükelleflerine ait ticari emtiaları taşımayınız. Bu amaçla kullandığınız sürece ne aracınız ne de aracınızı kullanan sürücülerden herhangi bir belge istenmez. Diğer konu K2 yetki belgesi araca alınmaz, vergi mükellefinin adına alınır, araçlar için taşıt kartı düzenlenir, yetki belgesinin eki olan taşıt belgesine kaydedilir.

K1 ve G1 belgem var ltd şirketi olarak. Belge yeni çıktığında aldım tonaj şartı yoktu fakat şimdi tonaj şartı var. Benim bu belgelerim iptal olacak mı? Benim bu belgelerimle şu anda İstanbul içinde ambar malı topluyorum. Zeytinburnu ambarlarına dağıtım yapıyorum. Hiçbir firmayla bağlantılı olarak acenteliğim yoktur. Kendi işimi bu belgelerle yapabilir miyim? Sakıncası var mı?

G1 den başlarsak, acente olarak en az bir L1, N1, N2 veya K1 belgeli mükellefle acentelik sözleşmeniz olmalıdır. G1 sahiplerinde araç olmaz, kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler. Diğer belgeniz K1 için, eğer ki tüzel firmaysanız taşıma il sınırları dışında da yapılacaksa 75 ton taşıma kapasitesine, şahıs firmasıysanız 25 ton taşıma kapasitesine sahip olma şarttır. Toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlarınız varsa ve sadece il sınırları içinde taşımacılık yapacaksanız, tonaj şartı yoktur. Aksi halde tonajı tamamlayamanız sebebiyle, daha önce verilen K1 yetki belgesi iptal olacaktır. Diğer bir konu kendi işim derken, araçlarınızla sadece kendi işinizle ilgili taşıma işleri yapar, başkasının malını taşımaz ve nakliye faurası düzenlemezseniz belgenizi K2 yetki belgesine değiştirir, tonaj şartından muaf olursunuz. K1 belgeleri alış tarihinden itibaren 5 yıldır, fakat belge alımları tamamlanmadığından, yenileme zamanları alış tarihine göre ileriye ötelenmektedir. Örneğin 15.09.2004 tarihinde alınan K1 belgesinin 15.09.2009 tarihinde süresi doluyor, belge alım yıllarına göre örnek olarak belge süre bitimleri kaç yıl uzamaktadır. GEÇİCİ MADDE 1- (1) 25/2/2004 tarihinde ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan ve yetki belgesi alma süresi Bakanlıkça uzatılan faaliyetler için; a) 25/2/2004 - 28/2/2005 tarihleri arasında yetki belgesi alanların yetki belgelerinin geçerlilik süresine 2 yıl 6 ay, b) 1/3/2005 - 25/2/2006 tarihleri arasında yetki belgesi alanların yetki belgelerinin geçerlilik süresine 1 yıl 6 ay, c) 26/2/2006 - 30/6/2006 tarihleri arasında yetki belgesi alanların yetki belgelerinin geçerlilik süresine 1 yıl ilave edilir. Bu ilave süreler için yetki belgesi ve varsa taşıt kartları için herhangi bir ücret alınmaz.

K2 yetki belgesine sahibiz, kendi araçlarımızla ve iştigal konumuzla ilgili getir götür türünden taşıma işlerimiz oluyor, hatta çoğu kez firma sahibi olarak şirkete ait araçları ben de kullanıyorum. SRC türü belge almam gerekir mi?

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği`nce; K2 yetki belgesi kapsamındaki ticari araçları kullanacak olan sürücülerin dolayısıyla sizin SRC3 veya SRC4 türü mesleki yeterlilik belgelerinden birisine sahip olmanız gerekir.

Neden SRC2 ve SRC4 için ayrı bedeller ödemem isteniyor, bana her işi görecek tek bir belge veremezler mi?

Her işi görecek derken, hem yolcu hem de eşya/yük taşımacılığı faaliyetinde kullanılan araçların tamamını kapsayan belge türü yoktur. SRC1-2 yolcu taşımacılığında, SRC3-4 eşya/yük taşımacılığında istenir.

2001 yılında B sınıfı ehliyet aldım, SSK başlangıcım 2000 senesi fakat 2005 yılına kadar SSK primim yatmamış. Muafiyetten yararlanabilir miyim? Sizin SRC belgesini muafiyet kapsamında almanız söz konusu olabilir gibi gözükebilir. Ama Ulaştırma Bakanlığı'na verilecek olan muafiyet kapsamında ki dosya incelendiğinde, maalesef SSK hizmet sürecinize bakılacak. Hizmet dökümünde 25.02.2003 den önce prim yatmamışsa, çalışmadığınıza hükmedileceği için, başvurunuz geri çevrilecektir.

Kendimiz geçen sene, üç kişiye SRC belgesi almak için evraklarımızı Ankara'ya gönderdik. Sorgulama yaptığımızda halen incelenmemiştir yazıyor. Problem mi var acaba?

Muhtemelen incelenmek üzere gönderilen dosyanız adresine ulaşmamış veya gönderilen evraklarda hatalı olanlar ya da sizin nitelikleriniz aranan şartlara uymamıştır. Danışmanlarımızla temasa geçmenizi, başvurunuzun nizami formatlarda AB UYUM GROUP tarafından tekrarlanmasını ve varsa muafiyet hakkınızın korunmasını öneririz.

Şahsıma ait Doblo cinsi kamyonetim var, arkadaşlar SRC belgesiz kullanamazsın dediler, doğru mu?

Kamyonet türü araçları kullanmak için SRC3 veya SRC4 türü belge şartı, aracın mülkiyetinin gerçek veya tüzel vergi mükellefine kayıtlı olmasına bağlıdır. Vergi mükellefi olmayan şahsa ait kamyonetleri hususi oto niyetinde kullanmak için SRC3-4 türü belge zorunluluğu yoktur. Ancak kamyoneti olan şahıs asla aracında ticari emtia taşıyamaz, aksi halde yetki belgesi olmadan nakliyecilik yaptığı varsayılır ve 26/a bendine göre idari para cezası uygulanır.

SRC2 belgem var, yirmidört yaşındayım ve şehirlerarası otobüs kullanmak için işe başvurdum, çalışamazsın dediler, neden?

Minibüs, midibüs ve otobüs yani yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar için SRC1-2 türü belge istenir. Bu tür araçlar yönetmelikte küçük ve büyük otobüs şeklinde ikiye ayrılırlar. Sürücüsü dahil dokuz ila onbeş arası koltuk kapasiteli olan taşıtlar küçük otobüs, üstünde olanlar büyük otobüs sınıfına girerler. Büyük otobüs kullanacak sürücünün yirmialtı yaşından, küçük otobüs kullanacak sürücününse ondokuz yaşından gün almış olması zorunludur.

Babam altmışdört yaşında, dinamik ve genç sayılır. Firmanın kamyonetini kullanamazsın dendi, SRC belgesi olmadığı için mi?

Firmalara kayıtlı kamyonetleri kullanmak için SRC belgesi şart ama esas sorun, belgesi olmayışı değil, SRC türü belge alamayacak olması ve bu nedenle kullanamamasıdır. Altmışüç yaşından gün alanlara SRC belgesi verilmez, verilmiş olsa bile sürücü altmışüç yaşından gün almışsa, daha önce almış olduğu SRC belgesini en yakın Ulaştırma Bakanlığı bölge müdürlüğüne geri vermelidir.

Üç ay önce firmada ki elemanlara SRC belgeleri çıkartalım diye size başvurmuştuk. Belgeleri yollamışsınız fakat elemanın birisi işten ayrıldı. Bedelini ben ödemiştim ayrılan eleman SRC belgelerini istiyor, vermek zorunda mıyım?

SRC Belgeleri, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde ifade edildiği gibi sürücü için verilen belge türüdür, kişiye özeldir. İşten ayrılan sürücü belgesinin sizde olduğunu öğrenmişse, kendisine iletmeniz gerekir. Belgenin firmanızla ya da araçlarınızla hiçbir alakası yoktur. Doğrusu kendisine verilmesidir. Bedelini ben ödedim ne olacak derseniz: Elemanınıza imzalattığınız bir beyan veya kayıt varsa talep edebilirsiniz.

Şimdi, araçları kullanacak elemanlara SRC alın diyorsunuz. Peki eleman işten ayrılırsa ne olacak? Yeni aldığım elemana da mı bu belgelerden çıkartacağız?

Gayet net, eleman giderken belgesi de onla beraber gider. İşe yeni eleman alırken siz de bundan böyle ve eğer ki firmanın aracını kullanması söz konusuysa SRC belgesi olup olmadığını sorunuz. Karayolu Taşıma Kanunu'na göre, araç/araçlarınızı kullanacak olan sürücülerin SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi/belgelerinin var olmasına yönelik yükümlülükleriniz olduğundan, sıkıntı yaşarsınız. Aracınız denetime maruz kaldığında, aracınızı kullanan sürücünün (kendiniz dahil) SRC belgesi olmaması halinde Yasa'nın 26/k bendine göre size, yasada geçen ifadeyle aracın sahibine 500.-TL, sürücüye 200.-TL idari para cezası uygulanır. 2009 yılında bunu öderken, sonra ki yıllarda yeniden değerleme oranında belirlenmiş, daha yüksek cezaları ödersiniz.

SRC2 belgem var, yirmidört yaşındayım ve şehirlerarası otobüs kullanmak için işe başvurdum, çalışamazsın dediler, neden?

Minibüs, midibüs ve otobüs yani yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar için SRC1-2 türü belge istenir. Bu tür araçlar yönetmelikte küçük ve büyük otobüs şeklinde ikiye ayrılırlar. Sürücüsü dahil dokuz ila onbeş arası koltuk kapasiteli olan taşıtlar küçük otobüs, üstünde olanlar büyük otobüs sınıfına girerler. Büyük otobüs kullanacak sürücünün yirmialtı yaşından, küçük otobüs kullanacak sürücününse ondokuz yaşından gün almış olması zorunludur.

Firmada ki araçlar arasında ruhsatında hususi oto yazanlar da var, bu araçları kullanacak arkadaşlara da SRC alacak mıyız?

SRC belgesini almaya esas olan taşıt türleri, kamyon/kamyonet ile minibüs/midibüs/otobüslerdir. Hususi oto sınıfına giren şirket taşıtlarının kullanımında SRC belgesi zorunluluğu yoktur.

Tehlikeli madde taşıyan tankerlerimizi kullanan şoförlere hangi tür SRC belgesi almamız gerekir?

Tehlikeli madde ve atıkların taşınmasında kullanılan taşıtlar için sürücün SRC5 belgesine sahip olması gerekir. SRC5 belgesini alabilmenin ilk şartı sürücünün SRC3 veya SRC4 belgelerinden birisine sahip olması zorunludur. Fakat Ulaştırma Bakanlığı henüz SRC5 türü belgenin yönetmeliğini çıkartmamıştır. (2009 yılı itibariyle)

Belki gözümden kaçtı ama; soru 1: K2 belgesi nereden alınıyor? soru 2: Ehliyeti SRC'ye çevirmek için nereye başvuruyoruz?

K2 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden, bölge müdürlüğünün olmadığı illerde, ticaret ve sanayi odalarından alınır. SRC belgesi yetki belgesine kayıt edilmiş araçları kullanacak olan sürücülere verilen mesleki yeterlilik belgesidir. Ehliyetle hiçbir bağı yoktur. SRC almak için ehliyetler üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmaz. SRC belgeleri taşımanın türüne ve araç tipine göre değişiklik gösterir. Örneğin SRC4 belgesi sürücüye en küçük eşya taşıma amaçlı araç olan kamyonetten çekiciye kadar ki tüm araçları kullanma imkanını verir. Sahip olduğunuz sınıfta ki ehliyet size izin verilen aracı kullanmanıza olanak sağlar. B sınıfı ehliyetle TIR kullanamazsınız, E sınıfını gerektirir. Ama tüm bu araçları kullanmak için SRC belgesi şarttır.

Şirketin birçok bölgede ve ilde ki çalışanlarına doğrudan ya da eğitim-sınav şeceneğiyle SRC belgesi alınacak, karşılamanız mümkün mü?

Mümkündür. AB UYUM GROUP, bu konuda yeterliliğe sahip tek firmadır. Www.abuyum.com web portalı altında hizmet veren, Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgelerinde ki Bakanlıktan belgeli çözüm ve iş ortağı mesleki yeterlilik eğitimi merkezlerimiz, interaktif hizmet yönergeleriyle koordine edilmekte, AB UYUM GROUP güvencesi altında hizmet vermektedir. Müşterimizle olan uzaklığımız, müşterimizin telefonuna ve klavyesine olan uzaklığı kadardır.

Psikoteknik testin sonucu ne zaman belli oluyor?

Yapılan testlerin bitiminde, sonucu görevli psikologlardan anında öğrenebilirsiniz. Ancak bu test sizin işe alımınız maksadıyla yapılan ölçümlemeleri kapsıyor, işveren tarafından yaptırılıyor ve sonuçları işverenin başvurunuzu değerlendirmesi amacını taşıyorsa, işverene rapor edilir.

Test işleminin bilgisayarla yapıldığını öğrendim ama ben hiç kullanmadım, sorun olacak mı?

Sistem üzerinde yapılan testlerde kişi de bilgisayar kullanma tecrübesi aranmamaktadır. Teste girecek kişiye tanıtımı yapılan tuş, pedal vs ekipmanı ne şekilde kullanması gerektiği anlatılacak ve uygulamaya geçilecektir.

Firma çalışanlarımıza psikoteknik değerlendirme belgesi alma zorunluluğu olduğu iletildi, bununla ilgili yasalar var mı, nasıl bulabilirim?

Psikoteknik değerlendirme belgesi alınmasını zorunlu kılan şartlar ve detaylarını, "Hizmetler" veya "Portal" ana başlığı altında ki "Psikoteknik Değerlendirme Gerektiren Haller" sayfamızdan görebilirsiniz.

Psikoteknik değerlendirme belgesi ya da raporunu her yıl yenilenmesi mi gerekir?

Sizlere il sağlık müdürlüğünden onaylı olarak sunulacak olan, psikoteknik değerlendirme raporunun geçerliliği beş senedir.

İşten vakit bulamıyorum, kardeşimi ya da oğlumu benim yerime teste alamaz mısınız?

Yasa gereği sürücünün kendisinden başkasını teste sokma şansı yoktur.

Psikoteknik test uygulamasında nelere dikkat etmem gerekiyor ?

1. Alkol ve keyif verici madde kullanmayınız. 2. Etkisi altında kalabileceğiniz ilaçlarınızı almayınız. 3. Aşırı yorgunluk, açlık, uykusuzluk, stres veya benzeri halde olmayınız. 4. Yakın gözlüğü kullanıyorsanız yanınızda bulunsun.

Psikoteknik testte ne yapılacak, nasıl ve neler tespit edilecek?

Tüm dünyada bilimselliği kabul görmüş testler neticesinde, sürücünün algılama, hafıza, dikkat, muhakeme yönünden zihinsel özellikleri; tepki verme hızı, göz-el-ayağı birlikte koordine edebilme yetenek ve becerisi; risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin ölçülmesi diyebiliriz. Ölçümler psikolog eşliğinde ve bilgisayar donanımlı cihazlarımızda gerçekleştirilecektir.

Psikoteknik değerlendirme sonucunda bana plastik bir kartla beraber rapor verildi, hangisini yanımda bulundurmam gerekir?

Plastik kart Türkiye genelinde ki merkezlerimizden hangisinde, hangi tarihte hangi numarayla teste ve kayıt altına alındığınızın bilgilerini içeren tanıtım kartıdır. Yasal değeri yoktur, öneme haiz olan il sağlık müdürlüğünden onaylı olarak size sunduğumuz rapordur. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında, denetim anında sürücüden raporu ibraz etmesi istenir ve zorunludur.

Türkiye genelinde yedi coğrafi bölgede şube ve acenteleri olan bir kurumuz. Kurum çalışanlarımıza İstanbul ve Ankara dışında hizmet verebilir misiniz?

Mümkündür. AB UYUM GROUP, bu konuda yeterliliğe sahip tek firmadır. Www.abuyum.com web portalı altında hizmet veren, Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgelerinde ki, Bakanlıktan belgeli çözüm ve iş ortağı psikoteknik değerlendirme merkezlerimiz, interaktif hizmet yönergeleriyle koordine edilmekte, AB UYUM GROUP güvencesi altında hizmet vermektedir. Müşterimizle olan uzaklığımız, müşterimizin telefonuna ve klavyesine olan uzaklığı kadardır.

Teste gelirken yanımda bulundurmam gerekenler nelerdir?

Merkezlerimize teste geldiğinizde lütfen, üç adet vesikalık fotoğraf, ehliyet ve nüfus cüzdanınızın fotokopisi yanınızda bulunsun. Psikoteknik değerlendirme kartım ve raporum ne sürede elime geçer. Yoğun bir dönem içinde olmadığı müddetçe, 1-2 hafta içinde teslim edilir.

Testin süresi ne kadar sürer, hafta içi çalışıyorum bana uygun olan gün ve saatte yaptırabilir miyim?

Psikoteknik testin süresi ortalama bir saattir. Merkezimizde ki görevliden talep etmeniz halinde size Cumartesi gününe uygun olacak bir saate randevu ayarlayabilir.
K1-K2-K3 2021 Tüm Hakları Saklıdır