N Yetki Belgesi
Ticari amaçla il sınırları içinde ve yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır :

N1 Yetki Belgesi :
İl sınırları içinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
N1 Yetki Belgesi Başvurusu :

- Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 15 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
- Merkezde en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama ve ambalajlama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 30 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları, şarttır.

N2 Yetki Belgesi :
Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
N2 Yetki Belgesi Başvurusu :

- Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş istiap hadleri toplamı 100 ton olan en az 10 adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 50 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
- Aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde üç coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere en az 6 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları, 3) Merkezde en az 200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama ve ambalajlama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 30 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları, şarttır.
- N2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın N1 yetki belgesi alabilirler. (Değişik: RG 18/1/2006-26053 Yürürlükten kaldırıldı)
K1-K2-K3 2021 Tüm Hakları Saklıdır