Ody Belgesi ve Üdy Belgesi ve Çeşitleri
ÜDY Belgesi , ÜDY Belgesi Çeşitleri :
ÜDY belgelerinde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilecek kişilerde aranan şartlar: Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe,

ÜDY1 Belgesi : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY2 Belgesi : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ÜDY3 Belgesi : Uluslararası eşya-yük taşımacılığı
ÜDY4 Belgesi : Yurtiçi eşya-yük taşımacılığı

Başvuru sahibinin üst düzey yönetici olduğunu gösteren ve 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği veya çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı firmalardan faaliyet alanına göre alacağı ve bu firmalarda 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 5 yıl süreyle üst düzey yönetici olarak (yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri ünvanlarla) görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma yazısı, ODY, orta düzey yönetici deyimini oluşturan kelimelerinin kısaltmasıdır.
Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde "KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder." şeklindedir.

ODY Belgesi , ODY Belgesi Çeşitleri :

ODY1 Belgesi : Uluslararası yolcu taşımacılığı,
ODY2 Belgesi : Yurtiçi yolcu taşımacılığı,
ODY3 Belgesi : Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,
ODY4 Belgesi : Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

ODY1 belgesini alanlar, ODY2 belgesini, ODY3 belgesini alanlar, ODY4 belgesini de almış sayılırlar. Karayolu taşıma yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden F-G-H grubu yetki belgeleriyle, B3, C1, D3 ve K2 türü yetki belgesi talebinde bulunanlar ile K1 Yetki Belgesine sahip gerçek kişiler hariç olmak üzere, geriye kalan tüm yetki belgesi sahibi mükelleflerin, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

Yetki belgeli bir taşımacı: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü kişi/kişilere ODY belgesi yükümlülüğü kapsamında iş veremez. ODY belgesinin kanun ve yönetmelikle zorunlu hale getirildiğine ilişkin maddeler:
İlgili maddeleri alttaki linkten ve "SRC belgesinin tanımı" sayfamızda yazılanlardan tespit edebilirsiniz. Yetki belgesi sahibi taşımacıların ODY, ÜDY belgeleri açısından yükümlülükleri Daha detaylı ayrıntılar için "Sıkça Sorulan Sorular" sayfamıza bakınız.
Değeri müşterilerimiz Kursa Ve Sınava Girmeden Belge almak için lütfen Müşteri temsilcilerimizle temasa geçiniz.
K1-K2-K3 2021 Tüm Hakları Saklıdır