B2 YETKİ BELGESİ
 
 
B2 Yetki Belgesi ;
a - Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arizi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
b - Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
c - 1618 sayılı Seyahat Acentalari ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentaliği Belgesine sahip olanlara,otomobil ile uluslatarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
B2 Yetki Belgesi Başvurusu :

Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin nüfus cüzdanı örnekleri
Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri. Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)
B2 yetki belgesi almak için başvuranların; kendi adına kayıt ve tescil edilmiş toplam 90 adet koltuk kapasitesine sahip özmal ticari otobüse sahip olmaları şarttır.
Taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası:
Taşıtlara ait Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortası:
Asgari kapasite 8 yaşa kadar sağlanacak, 16 yaşa kadar taşıt kullanılabilecek, TÜR ile 20 yaşına kadar olan taşıtlar da ilave edilebilecektir.
Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .


• B1 Yetki Belgesi Nedir , Kimlere Verilir?
• B2 Yetki Belgesi Nedir , Kimlere Verilir?
• B3 Yetki Belgesi Nedir , Kimlere Verilir?
 
 
   
       
  FİRMA PROFİLİMİZ
   

Film izle

KEMOS GROUP © 2010
Tüm Hakları Kuruluşumuza Aittir
Web Site Tasarım İletişim
ayhan-v@hotmail.com
   
 
K YETKİ BELGESİ WEB SİTELERİMİZ

ARAÇ
BELGELERİ
 
K2
BELGECİ
 
K-2
BELGESİ
 
K2 YETKİ
BELGELERİ
 
K
BELGECİ
 
K1-K2-K3
BELGELERİ